Fade to Black – Cover – אימרי

קאבר של אימרי לשיר Fade to Black.
אחרי הרבה דם יזע ודמעות, וגם כמה שבועות של אימונים
הנה קאבר של חלקים נבחרים מתוך השיר.
העבודה משתלמת ואפשר לשמוע את המחשבה וההשקעה שהשוקעה על כל תו ותו.