Still Dreaming – Original Song

לדעת לנגן על הגיטרה זה חלק אחד וחשוב כחלק מהכישורים כנגן,
אך גם יכולת האילתור וההלחנה מהותיים.
חשוב לי להעביר לתלמידים שלי את הידע באילתור, סולמות והלחנה כדי שיוכלו מצד אחד להמציא תפקידים כשהם מנגנים עם חברים או בלהקות,
ומצד שני כדי שיוכלו גם לכתוב מוזיקה משלהם.
זה קטע שהלחנתי לפני כמה שנים. סולו גיטרה בעיקר, בתור תרגיל.